Autor: Rudolf Štofan

Aké riešenie ponúka súčasná lekárska veda?

Medzi hlavné liečebné ciele patrí úprava symptómov, endoskopické vyliečenie zápalu, prevencia relapsu ochorenia a komplikácii. Manažment GERD je komplexný a zahrňuje ako úpravu životosprávy, tak

Prírodný posilňovač imunity – beta-glukán.

Zo všetkých prírodných zlúčenín, o ktorých je známe, že aktivujú alebo pripravujú vrodený imunitný systém, sú najlepšie zdokumentované a najúčinnejšie beta-glukány 1,3/1,6 derivované z pekárenských

Prejsť na začiatok