Trpíte refluxom – GERD? Je potrebné tlmiť len dôsledky, alebo je lepšie vyriešiť príčinu?

reflux

Pálenie záhy – reflux. Tak sa hovorí javu, kedy sa kyselina zo žalúdka dostane do pažeráka. Je to taký pálivý pocit, ktorý môže vyvolať až kašľanie. Je to však jav prirodzený. Horšie však je, keď sa deje častejšie, ako je to pre organizmus prirodzené. Vtedy už hovoríme o Gastroezofágovej refluxovej chorobe (GERD). Prevalencia gastroezofageálnej refluxnej choroby sa v posledných desaťročiach zvyšuje a v súčasnosti je jednou z najčastejších chronických chorôb. Dochádza pritom k zápalovej reakcii a poškodzovaniu epitelu pažeráka a následne vyvolávaniu príznakov. Expozícia pažeráka žalúdočným refluxom je hlavným determinantom závažnosti ochorenia. Táto expozícia vzniká narušením antirefluxnej bariéry a zníženou schopnosťou pažeráka odstraňovať a tlmiť reflux, čo vedie k refluxnej chorobe. Komplikácie a symptómy sa však vyskytujú aj v kontexte normálnej refluxnej záťaže, keď je buď slabá epiteliálna rezistencia, alebo je zvýšená viscerálna citlivosť. Reflux sa preto vyvíja prostredníctvom zmien rovnováhy agresívnych a obranných síl. Ďalšími komplikáciami súvisiacimi s dlhodobým refluxom, sú erozívna ezofagitída, Barrettov pažerák a adenokarcinóm pažeráka. 

Aké riešenie ponúka súčasná lekárska veda?

Medzi hlavné liečebné ciele patrí úprava symptómov, endoskopické vyliečenie zápalu, prevencia relapsu ochorenia a komplikácii. Manažment GERD je komplexný a zahrňuje ako úpravu životosprávy, tak medikamentóznu, alebo v určitých prípadoch aj chirurgickú liečbu. Pre potlačenie tvorby žalúdočnej kyseliny sa používajú tzv. inhibítory protónovej pumpy (omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, rabeprazol, ezomeprazol) a antisekrečné lieky (antagonisty H2 receptorov, antacidá) a prokinetiká. (https://www.solen.sk/…/402dd9ff39b57ab717c0c2f921b2f879…)

Všetky tieto riešenia sú však až riešením (zmiernením) dôsledkov, teda potláčaniu symptómov, prípadne invazívnym zásahom do už deštruovaného tkaniva. Niekoľko štúdií sa však venovalo aj vplyvu zvýšenej hladiny omega 3 mastných kyselín s dlhým reťazcom (PUFA), pričom sa potvrdili pozitívne účinky na tlmenie zápalových procesov zhoršujúcich stav po GERD. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5050728/) Niektoré z nich dokonca skúmali aj vplyv zápalových procesov v dôsledku infekcie Helicobacter pylori.(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6687876/) Zo záverov štúdií vyplýva pozitívny účinok suplementácie omega 3 mastných kyselín aj v súvislosti s ďalšími ochoreniami GIT. Ako už bolo spomínané, aj toto je len riešením dôsledkov, avšak nenašla sa štúdia, ktorá by skúmala príčinu zníženej funkčnosti dolného pažerákového zvierača. Mnohé štúdie naznačujú, že správnym pomerom zastúpenia mastných kyselín, najmä dostatočnej hladiny omega 3 PUFA v samotných bunkových membránach zvyšuje elasticitu samotných buniek a potláčanie zápalových procesov na bunkovej úrovni. Výsledky testov ukazujú vysoký nepomer medzi mastnými kyselinami v bunkových membránach najmä vysokým deficitom omega 3 PUFA, čo môže byť príčinou dysfunkčnosti dolného pažerákového zvierača. Skúsenosti naznačujú, že dosýtením omega 3 PUFA dochádza k výraznému zlepšeniu stavu pacientov nie len vyriešením zápalu, ale zrejme aj elasticity bunkových membrán buniek tvoriacich samotný zvierač, nakoľko sa zmenšuje počet refluxov.

Riešenie primárnej príčiny, ako odporúčaní zlepšenia životosprávy v rámci všeobecných opatrení, sa javí doplnenie deficiencie omega 3 PUFA na základe výsledkov špecifických krvných testov. Z dlhodobého hľadiska to má pozitívny dopad aj na ďalšie civilazačné choroby. Pri suplementácii je veľmi dôležité používať doplnky s dostatočnou ochranou polyfenolmi, ako účinnejšími antioxidantmi, ako len bežné využívanie vitamínu E a dôležité je aj terapeutické dávkovanie pri prvých mesiacoch suplementácie, aby sa pozitívny účinok začal prejavovať čo najskôr.

Pre konkrétne a komplexné riešenie nás neváhajte kontaktovať.

Trpíte refluxom – GERD? Je potrebné tlmiť len dôsledky, alebo je lepšie vyriešiť príčinu?
Prejsť na začiatok