SLUŽBY

Preventívne vyšetrenie cievneho systému

Každé druhé úmrtie na Slovensku je spojené s ochoreniami srdcovo-cievneho systému. Srdcový infarkt, či cievna mozgová príhoda prichádzajú často nečakane a spôsobujú úmrtia niekedy aj prekvapivo v mladom veku. Tieto príhody sú často poslednou etapou dlhodobo nepozorovane prebiehajúceho rozvoja aterosklerózy. Včasnou diagnostikou hroziacich, či skorých patologických zmien na srdcovocievnom systéme a následnou prevenciou vieme cielene a efektívne predísť srdcovo-cievnym ochoreniam.

Neinvazívne vyšetrenie vášho cievneho systému vám urobíme pomocou prístroja Arteriograph. Arteriograph je viacúčelový profesionálny medicínsky prístroj určený k posúdeniu hemodynamických zmien vytvorených rôznymi vplyvmi pôsobiacimi na krvný obeh, akými sú terapeutické vplyvy, či fyziologické zmeny.
Arteriograph je možné použiť vo všetkých oblastiach, v ktorých je podľa určenia lekára potrebné neinvazívne vyšetrenie centrálnych hemodynamických parametrov, obzvlášť u pacientov, u ktorých je potrebné vyšetrenie tepnového krvného tlaku alebo iných centrálnych arteriálnych funkčných parametrov.

Metodika je založená na snímaní signálov odrážajúcich stav celého cievneho systému (vrátane mikrocirkulácie) a poskytuje aj informácie o pružnosti cievnej steny. Miera zníženia pružnosti cievnej steny úzko súvisí s rozsahom a závažnosťou aterosklerotických zmien. V porovnaní s inými v súčasnosti používanými diagnostickými metódami možno hodnotenie stavu tepien artériografom považovať za jednu z najjednoduchších a najdostupnejších skríningových metód, ktorá je schopná identifikovať aterosklerotické zmeny, respektíve poukázať na možné kardiovaskulárne riziká už v ich najskorších štádiách.

Vďaka prepracovanému softvéru poskytuje Arteriograph presné informácie o stave všetkých tepien. Pomocou automatického hodnotenia dokážeme diagnostikovať srdcovo-cievne ochorenia ešte pred objavením sa vážnych zdravotných problémov, teda ešte v asymptomatickom (bezpríznakovom) štádiu, keď je ešte šanca na vysoko efektívnu prevenciu, úplné zvrátenie začínajúceho chorobného procesu, prípadne na včasný medicínsky zásah.

O výsledkoch merania je k dispozícii grafický záznam, vrátane stanovenia hodnoty 12 parametrov, na základe ktorého môže lekár rozhodnúť o eventuálnych ďalších režimových opatreniach, vyšetreniach, či liečbe.

Príprava na vyšetrenie

10 hodín pred vyšetrením nekonzumujte alkohol a 3 hodiny pred vyšetrením nefajčite, nepite kávu a nekonzumujte ťažké jedlá. 1 hodinu pred vyšetrením zvýšte príjem tekutín – vody, neperlivej minerálky. Lekárom predpísané lieky užite podľa predpisu.

Komu sa oplatí podstúpiť meranie artériografom

 • tým, ktorí žijú a pracujú v nadmernom strese,
 • tým, ktorí trpia nadváhou,
 • fajčiarom,
 • diabetikom,
 • pacientom s ochoreniami obličiek,
 • pacientom s vysokým krvným tlakom,
 • osobám, v ktorých rodine sa už vyskytla hypertenzia, ochorenie srdca alebo cukrovka,
 • pacientom s vysokou hladinou cholesterolu alebo triglyceridov,
 • pacientom s akýmikoľvek príznakmi nasvedčujúcimi ochorenie ciev,
 • ženám v menopauze.
Služba cievnej diagnostiky a terapie momentálne nie je dostupná -v príprave pracovisko Poprad

Cievna diagnostika 31€ - momentálne nedostupné

 • Diagnostika prevádzaná lekárskym prístrojom – ARTERIOGRAPH
 • Nová neinvazívna metóda zisťovania funkčnosti vášho cievneho systému
 • Nemusíte čakať mesiace na termín vyšetrenia
 • Okamžité a zrozumiteľné výsledky aj v tlačenej forme
 • Trvanie vyšetrenia cca 30 minút – príprava, diagnostika, prezentácia výsledkov

Cievna diagnostika a terapia 46€ - momentálne nedostupné

 • 3 x Cievna diagnostika (pred terapiou, počas terapie a po terapii), terapia – stimulácia cievneho systému
 • Diagnostika prevádzaná lekárskym prístrojom ARTERIOGRAPH
 • Nová neinvazívna metóda zisťovania funkčnosti vášho cievneho systému
 • Nemusíte čakať mesiace na termín vyšetrenia
 • Okamžité a zrozumiteľné výsledky aj v tlačenej forme
 • Trvanie vyšetrenia cca 45 minút – príprava, diagnostika, terapia, diagnostika, prezentácia výsledkov
 • Terapia prevádzaná prístrojom BEMER
 • Neinvazívna stimulácia rozvinutou megnetoterapiou
 • Využitie pulzného magnetického poľa k prevedeniu patentovanej konfigurácie signálu BEMER do vášho tela
 • Signál stimuluje pulzujúce pohyby najmenších ciev a zlepšuje mikrocirkuláciu – zlepšené prekrvenie znamená lepšie zásobovanie buniek živinami
Prejsť na začiatok