Čo dokáže odhaliť cievna diagnostika a vie pre zlepšenie pomôcť aj cievna terapia?

Čo dokáže odhaliť cievna diagnostika a vie pre zlepšenie pomôcť aj cievna terapia?

Cievna Diagnostika

Prevencia má dve základné zložky: 1. primárna prevencia – životný štýl, ktorý je predurčený predchádzaniu vzniku civilizačných ochorení, 2. preventívna prehliadka – skríning aktuálneho skutkového stavu. V súčasnej dobe je už všeobecne známe, že sa má robiť primárna prevencia, ale málokto vie presne povedať, čo všetko musí zahŕňať, aby bol človek dlhodobo zdravý. Preto lekári, ale najmä zdravotné poisťovne dávajú zvýšený dôraz na skríning, lebo aj včasné odhalenie zdravotného problému môže predchádzať nákladnejšej terapii v budúcnosti. Podľa štatistík, aj tých našich, aj európskych, sú na prvom mieste v úmrtnosti, tzv. predčasnej smrti uvádzané ako príčiny, kardiovaskulárne (srdcovo-cievne) ochorenia. V popredí väčšiny komplikácií srdcovo-cievnych ochorení je ateroskleróza. Ateroskleróza má dve štádiá – bezpríznakové a s už prejavenými príznakmi. V 30% prípadov však prvý klinický príznak aterosklerózy býva aj ten posledný. Včasnou diagnostikou a súčasne včasnou liečbou je možné predchádzať fatálnym následkom tohto ochorenia. Doteraz používané vyšetrovacie metódy cievneho systému sú však invazívne a teda aj bolestivé. Preto, ako preventívna prehliadka, ktorá by včas dokázala odhaliť prvotné príznaky aterosklerózy, nemôžu byť tieto metódy akceptovateľné. V súčasnosti však už máme, aj keď ešte nie tak veľmi rozšírenú, možnosť neinvazívnej cievnej diagnostiky, za pomoci ARTERIOGRAFIE. Arteriograph robí meranie, ktoré sa podobá na meranie krvného tlaku, pričom postupne namerané hodnoty počítač spracuje a vyhodnotí výsledky. Výsledkom je teda správa o funkčnom stave všetkých ciev a tiež odporúčanie, ako postupovať ďalej. Výhodou takéhoto merania je, že výsledky vie pochopiť úplne každý. Keďže sa snažíme poskytovať komplexné služby, nestačí len diagnostika, ale je možné aj riešenie. Okrem konkretizovaných a kvantifikovaných odporúčaní v zmene stravovania a životného štýlu, máme pre vás pripravenú aj cievnu terapiu. Určite ste už niekedy počuli o „kardiostimulátore“. Kardiostimulátor stimuluje srdce k jeho normálnej činnosti. U niektorých ľudí sa totiž stáva, že nesprávnou životosprávou organizmus starne rýchlejšie a reakcie organizmu, vrátane prenosu vzruchov bežia pomalšie. Na podráždenie, ktoré dokáže primäť srdcový sval ku sťahu, je potrebný malinký elektrický impulz. V zdravom srdci tento impulz vytvára „sínusový uzol“. Je to teda prirodzený stimulátor. Ak však toto nefunguje tak, ako má, zlepšiť tieto stimuly dokáže práve kardiostimulátor. Zavádza sa však invazívnou metódou priamo do tela a do srdca sa zavádzajú izolované drôtiky. My však na základe skúseností vieme, že nepotrebujeme stimulovať srdce, ale naše najjemnejšie vlásočnice. Dnes už technika pokročila výrazne dopredu a stimuly sa dokážu prenášať aj pomocou slabého elektromagnetického poľa. Takéto stimuly dokáže vytvoriť prístroj BEMER a pôsobiť tak na tie najmenšie cievky a zlepšovať tým obmedzenú mikrocirkuláciu. Čo je jej základným princípom? Širšie rozvinutá magnetoterapia, ktorá svoj účinok dosahuje prostredníctvom špeciálnej a cielenej konfigurácie signálu prenášaného magnetickým poľom. Signál stimuluje pulzujúce pohyby najmenších ciev a zlepšuje
mikrocirkuláciu – zlepšené prekrvenie znamená lepšie zásobovanie buniek živinami. Tento špeciálny mechanizmus pôsobenia je vedecky dokázaný.

Neváhajte nás kontaktovať a objednať sa na cievnu diagnostiku, alebo na cievnu diagnostiku aj s terapiou.

Čo dokáže odhaliť cievna diagnostika a vie pre zlepšenie pomôcť aj cievna terapia?
Prejsť na začiatok