GITKA SVOBODOVÁ

Gitka Svobodová

poradca

Mám 70 rokov a za sebou 38 rokov učiteľskej praxe. Som zanietenou zástankyňou zdravého životného štýlu, ktorý nielen sama uplatňujem, ale celé roky som k tomu viedla aj svojich žiakov a svoje najbližšie okolie. Moje permanentné vzdelávanie v oblasti zdravovedy ma priviedlo k mnohým zručnostiam.
 Venovala som sa mnoho rokov Aromaterapii, poskytovaniu harmonizujúcej AromaTouch technike, prednáškam, správnemu stravovaniu a otázkam, ako mať pod kontrolou emocionálnu stránku nášho bytia. Dnes som zahrnula do sféry svojho pôsobenia aj koncept preventívnej starostlivosti o zdravie, ktorý som objavila „vďaka“ prvej, nehojacej sa zlomenine v mojom živote.
Objavila som test, ktorý mi jasne ukázal, prečo sa moja zlomenina nehojila. Dnes, bohatšia o ďalšie vlastné skúsenosti, som pripravená zoznámiť ľudí s konceptom preventívnej starostlivosti o zdravie a pomáhať im prevziať starostlivosť o svoje zdravie do vlastných rúk.

KONTAKT

Región: Pezinok, Senec, Modra a okolie
Telefón: +421 903 227 772
E-mail: gitka@obnovazdravia.sk

Prejsť na začiatok