DIABETES MELITUS – cukrovka ako strašiak.

diabetes

Mnoho ľudí sa stretlo nie len s týmto pojmom, ale aj zo skutočným zdravotným problémom. Pri cukrovke rozoznávame dva typy – Typ I – vrodená, Typ II – získaná. Vrodenej sa budeme venovať niekedy inokedy, teraz sa sústredíme na tú získanú.

Mnohí vedia, že pri cukrovke prestáva pracovať INZULÍN. Polypeptidový hormón, ktorý sa tvorí v špecializovaných B- bunkách v pankrease znižuje hladinu glukózy v krvi tým, že stimuluje jej vychytávanie z krvi. Ak naše receptory zachytia zvýšenú hladinu cukru v krvi, mozog dáva pokyn pankreasu na produkciu inzulínu. Jeho sekrécia sa delí na bazálnu – trvalú a prandiálnu, krátkodobo zvýšenú, stimulovanú príjmom potravy. A tu môžu nastať dva problémy: 1. Pankreas nestíha vytvárať dostatok inzulínu, 2. Periférne tkanivá nereagujú na inzulín a vytvára sa takzvaná INZULÍNOVÁ REZSTENCIA – prvé štádium cukrovky. Kedy vzniká a ako funguje ukazuje obrázok (unilab.sk) a tu je jeho odborný popis (unilab.sk) a vysvetlenie ku značkám v obrázku:

„Chronický zápal nižšieho stupňa spôsobuje inzulínovú rezistenciu. Niektoré lipidy (napríklad niektoré voľné mastné kyseliny: FFA) a prozápalové cytokíny (napr. TNF – tumor necrosis factor) majú za následok fosforyláciu substrátu inzulínového receptora (IRS) na špecifických (konkrétnych) zostatkových molekulách serínu, klesajúcu dostupnosť IRS pre fosforyláciu (na konkrétnych zostatkových molekulách Tyr) na inzulínových receptoroch. TLR, toll-like receptor (patrí do skupiny membránových receptorov). Hrá zásadnú úlohu v rámci imunitného systému – jeho monomérová štruktúra prechádzajúca plazmatickou membránou rozoznáva cudzorodé molekuly a spúšťa príslušnú signálnu kaskádu); TNF receptor.“

Pre nás je dôležitá skutočnosť, že inzulínovú rezistenciu spúšťa chronický zápal. Dnes už vieme, že chronický zápal v tele vzniká neustálym pôsobením prozápalových prostaglandínov vznikajúcich z omega 6 mastných kyselín. Aby sme potlačili tento zápal, musíme nevyhnutne pridať do našej stravy omega 3 mastné kyseliny, z ktorých sa tvoria PROTIZÁPALOVÉ prostaglandíny. Týmto spôsobom eliminujeme vytváranie chronického zápalu a tým elimináciu inzulínovej rezistencie. Potlačíme tak možnosť vzniku a prerastenia v cukrovku.

Dnes vieme odmerať prozápalovosť na úrovni buniek a máme aj účinné riešenie, ako toto prozápalové prostredie eliminovať – riešime priamu príčinu vzniku, nie potláčanie prejavených dôsledkov. Kontaktujte nás.

DIABETES MELITUS – cukrovka ako strašiak.
Prejsť na začiatok