Ktoré ochorenia sú najviac zastúpené v Európskej populácii?

ochorenia

Štatistika je žiaľ neúprosná. Ukazuje sa už dlhodobo, že kardio-vaskulárne ochorenia spolu s ischemickou chorobou srdca postihujú až 49% populácie. Aj úmrtnosť na tieto ochorenia je zatiaľ najvyššia. Za nimi nasledujú nádorové ochorenia s 22% a mozgovo-cievne ochorenia s 8,4%.

Všetci volajú po zmene životného štýlu a najmä po zmene stravovacích návykov. Za pár posledných rokov sa zmenila aj stravovacia pyramída, žiaľ, v niektorých krajinách ešte stále prevládajú mylné informácie o jej jednotlivých zložkách. Veľa sa teda hovorí o PRIMÁRNEJ PREVENCII, ale zatiaľ len málokto vie presne povedať, čo to znamená a čo robiť, aby naše zdravie bolo z dlhodobého hľadiska bez komplikácií. Výživoví poradcovia sa viac sústredia na hodnotenie kalorického príjmu a lekári skôr na skríning skutkového stavu, ktorí nazývajú prevenciou, ale z ich pohľadu ide o „včasné zistenie“ už prítomnosti ochorenia.

Existuje teda konkretizované a kvantifikované odporúčanie v rámci primárnej prevencie, čo by človek mal robiť, aby bol zdravý? Áno, existuje. Najnovšie vedecké poznatky v oblasti farmakonutričnej výživy a vplyvu stravy na naše zdravie odhalili príčiny vzniku civilizačných ochorení v súvislosti so stravou. Všetko je založené na správnom fungovaní našich buniek a na ich správnej konštrukcii, ktorá okrem iných charakteristík určuje mieru dostatočnej vyživenosti celej bunky na základe priepustnosti bunkovej membrány, ale aj zápalovosť prostredia na úrovni buniek. Tieto charakteristiky vie odhaliť moderný lekársky krvný test a základe jeho výsledkov sa dá presne určiť to, čo organizmu v bunkách nevyhnutne chýba, čoho je naviac a čo je potrebné v akej miere efektívne doplniť.

Objednajte sa na bezplatnú konzultáciu a my vám ukážeme efektívne riešenie.

Ktoré ochorenia sú najviac zastúpené v Európskej populácii?
Prejsť na začiatok